Deeper Die 2016 - Van Lanschot Kunstprijs

Dit werk is een van de vier winnaars van de publieksstemming: het gaat daarom door naar de volgende ronde van de Van Lanschot Kunstprijs 2016.  Lees meer

Ik beoog met mijn schilderijen te laten zien dat er achter de oppervlakte dieperliggende, niet direct zichtbare lagen zijn; een verborgen innerlijke wereld; unieke binnenwerelden die zoveel schoonheid bevatten en ontroering kunnen oproepen.

Deeper Die 2016 laat een vrouw zien waar een grote gevoelswereld voelbaar is. Het is niet direct te duiden waar ze vandaan komt en ze oogt als een archetype uit alle tijden. Ze raakt ons met haar blik en wil contact met ons maken. Ze wil haar gevoelswereld, haar ziel, haar zijn tonen en deze verbinden aan het onze. Iets wat zo ontzettend belangrijk is in deze tijd, met elkaar in verbinding zijn en echte aandacht hebben voor elkaar. De ander niet als object beschouwen, maar ermee in contact treden. Kijken met je hart naar de ander, compassie voelen, maakt dat er een verbinding tot stand kan komen

 
 
 

 
 

Origine magazine

 

 
 

Elegance magazine

Artikel Toptalenten 2013.